23.91% от вас решиха задачата правилно

16.67% от вас решиха задачата правилно

4.12% от вас решиха задачата правилно

16.90% от вас решиха задачата правилно

17.19% от вас решиха задачата правилно

16.07% от вас решиха задачата правилно