23.91% от вас решиха задачата правилно

22.81% от вас решиха задачата правилно

25.49% от вас решиха задачата правилно

13.86% от вас решиха задачата правилно

16.07% от вас решиха задачата правилно