23.91% от вас решиха задачата правилно

23.64% от вас решиха задачата правилно

27.91% от вас решиха задачата правилно

13.86% от вас решиха задачата правилно

16.07% от вас решиха задачата правилно

7.62% от вас решиха задачата правилно