22.86% от вас решиха задачата правилно

4.44% от вас решиха задачата правилно

4.12% от вас решиха задачата правилно

23.91% от вас решиха задачата правилно

13.86% от вас решиха задачата правилно

7.62% от вас решиха задачата правилно