23.68% от вас решиха задачата правилно

10.29% от вас решиха задачата правилно

12.62% от вас решиха задачата правилно

16.90% от вас решиха задачата правилно

7.41% от вас решиха задачата правилно