20.00% от вас решиха задачата правилно

6.45% от вас решиха задачата правилно

12.62% от вас решиха задачата правилно

23.64% от вас решиха задачата правилно

16.67% от вас решиха задачата правилно

27.91% от вас решиха задачата правилно