20.00% от вас решиха задачата правилно

12.62% от вас решиха задачата правилно

18.37% от вас решиха задачата правилно

17.19% от вас решиха задачата правилно

27.91% от вас решиха задачата правилно

21.43% от вас решиха задачата правилно